نمایشگاه عکس ساناز کاوه در شیراز

جمعه ۱۷ آذر نمایشگاه عکس ساناز کاوه با عنوان” هرگز آباد” در گالری وصال شیراز افتتاح می‌شود.
در این نمایشگاه ۱۰ عکس ۹۰×۶۰ به نمایش گذاشته می‌شود.

کیارنگ علایی در مقدمه این نمایشگاه می‌نویسد:
در برخورد با عکس‌های ساناز کاوه نمی‌توان جنسیت عکاس را نادیده گرفت و نقش او را صرفا به عنوان یک «تیپ صنفی» یعنی «عکاس» تلقی کرد؛ آن گونه که در برخورد با خیلی از نمایشگاه‌های عکس مساله جنسیت عکاس اهمیت چندانی پیدا نمی‌کند، یا حداقل اینکه در وهله نخست اهیمت چندانی ندارد. اما اینجا و در مواجهه با چنین عکس‌هایی باید بیاد آورد و چندین بار موکد به خاطر سپرد که این عکس‌ها حاصل کار یک زن است نه مرد!
بازدید از ۱۷  آذر تا ۲۳ آذر ؛ از ساعت ۹ الی ۱۳ و ۱۶.۳۰ الی ۲۰.۳۰
گالری وصال، شیراز، چهار راه ۱۵خرداد، ابتدای خیابان نادر

اضافه شده در تاریخ آذر ۱۴, ۱۳۹۱اضافه کردن نظر