دومین سوگواره عکس عاشورایی قاب سرخ

بخش اصلی: مجموعه عکس عاشورایی / در این بخش عکاس می تواند بر اساس مقررات درج شده در فراخوان حداکثر سه مجموعه عکس که بیان کننده مفاهیم عاشورایی باشد را به سوگواره ارسال نماید.
بخش جنبی:
محرم در لارستان / این بخش تنها پذیرای آثار عکاسان ساکن منطقه لارستان خواهد بود.

+ فراخوان کامل

اضافه شده در تاریخ آذر ۱۰, ۱۳۹۱اضافه کردن نظر