«پرانتز باز » در نگارخانه سلطانعلی مشهدی

نمایشگاهی از آثار عکاسی و همچنین کارهای گرافیکی دو هنرمند همدانی از یکشنبه هفته آینده تا ۱۷ آذرماه در نگارخانه سلطانعلی مشهدی دایر خواهد شد .
این نمایشگاه  ۳۵ قطعه عکس از مجموع آثار علی کرمی و همچنین ۲۶ اثر گرافیکی از ساسان رجبی را به صورت مشترک در معرض نمایش علاقه مندان به هنر  قرار می دهد .
۵ شنبه ۱۶ آذرماه جلسه نقد و بررسی نیز در پاپان نمایشگاه برگزار خواهد شد

اضافه شده در تاریخ آذر ۱۰, ۱۳۹۱اضافه کردن نظر