پنجره‌ها در سنندج

نمایشگاه عکس پنجره ها
ئاریز قادری
سنندج نگارخانه ارشاد ۷ الی ۱۵ آذر ۹۱ همراه
با آثاری از کاوه ذکریایی و ارائه کارت پستال های مناطق کردستان
اضافه شده در تاریخ آذر ۱, ۱۳۹۱اضافه کردن نظر