فراخوان سوگواره ملی عکس عین لام میم

در قاب تصویرهای روزمرهٔ چشمانمان، آن قدر عادی شده که به سادگی وقتی می‌بینیمش… می‌گذریم. با آن همراه بوده‌ایم، بزرگ شده‌ایم و راز و رمزی برایمان جلوه‌گر نمی‌شود.
حال، اگر بنا شود بگوییم چه هستیم و از کدام دیار و تباریم، دوربین برمی‌داریم و قاب می‌بندیم تا بازتابش دهیم. اینک، در این قاب جدید چقدر پر رمز و راز شده است! چقدر گوناگون و متنوع شده و چقدر زندگیمان را معنا و روح داده است؛ معنایی به گسترهٔ یک فرهنگ و روحی به ژرفای هنر. تقطیعش می‌کنیم تا زوایایش بیشتر گردد، چه در عکس، چه در واژه… عین، لام، می‌م.
و این سوگواره فرصتی است که می‌خواهیم پاسخ یک پرسش بنیادین را با زبان عکس به گفت‌وگو بگذاریم؛ اصلا چه چیزی ع. ل. م است؟… چه تفسیری دارد؟ از چه زاویه‌ای بدان نگاه می‌کنیم؟

+ فراخوان کامل

اضافه شده در تاریخ آذر ۱, ۱۳۹۱اضافه کردن نظر