آبی با خط قرمز؛ شعر سپید عکاس

الهام صالح/ دوربین.نت: نقطه هایی رنگی و درشت هستند در کنار صفحات کاغذهایی که به سفید، خاکستری و یاسی می زنند. بیشتر به پارچه هایی رنگی می مانند، به شال هایی رنگی. این تصاویر چیستند؟

صفحه ای ورق می خورد و پاسخ این پرسش در عبور صفحه ای به صفحه دیگر نمایان می شود. این حجم های رنگی، گل هایی هستند پیچیده در کاغذهای کاهی و در صفحه ای بعد، نرگس هایی که ساقه هایشان بیشتر از گلبرگ ها خودنمایی می کنند.

+ بیشتر

اضافه شده در تاریخ آبان ۱۳, ۱۳۹۱اضافه کردن نظر