عکس / عکاس باهوش

یک عکاسِ خبری، در حال عکس گرفتن از جلسه غیرعلنی کمیته امنیت ملی کنگره آمریکا.

اضافه شده در تاریخ آبان ۲۸, ۱۳۹۱اضافه کردن نظر