شرق پنهان در گالری مینا

نمایشگاه شرق پنهان از شاهین کمالی روز جمعه ۲۶ آبان ۹۱ در گالری مینا
خیابان پاسداران . گلستان دوم . پلاک ۱۲۰
افتتاحیه از ساعت ۱۶ تا ۲۰
نمایشگاه تا تاریخ ۲ آذر ماه ادامه دارد

اضافه شده در تاریخ آبان ۲۵, ۱۳۹۱اضافه کردن نظر