کارگاه‌های رایگان رنگ‌سیستم در فوتکس

شرکت رنگ سیستم در نمایشگاه فوتکس کارگاه آموزشی برگزار می‌کند.

کارگاه های آموزشی شرکت رنگ سیستم در نمایشگاه فوتکس  در سالن غدیر به صورت رایگان توسط اساتید زیر انجام خواهد شد.

– عکاسی پرتره توسط استاد پرتره ایران فخرالدین فخرالدینی در روز سه شنبه مورخ ۹/۷/۹۲ در ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰

– عکاسی فشن توسط عکاس ایرانی مجله ووگ مهرداد سجدهای در روز چهارشنبه مورخ ۱۰/۷ /۹۲ در ساعت ۱۲ الی ۱۳:۳۰

از علاقه مندان دعوت می نماید تا در کارگاه های فوق شرکت نمایند.

آدرس : خیابان حجاب  سالن نمایشگاه های پرورش فکری، نمایشگاه فوتکس سالن غدیر

اضافه شده در تاریخ مهر ۸, ۱۳۹۲اضافه کردن نظر