نمایشگاه عکس رعنا جوادی به یاد بهمن جلالی

نمایشگاه عکس رعنا جوادی به یاد بهمن جلالی
«باز این چه شورش است»
در گالری گلستان
تا ۱۰ مهرماه ۱۳۹۲
از ساعت ۱۶ تا ۲۰

اضافه شده در تاریخ مهر ۸, ۱۳۹۲اضافه کردن نظر