عکس / کریمی پیراهنش را به کودک معلول داد

علی کریمی کاپیتان پرسپولیس که در اواخر نیمه دوم تعویض شد، پس از خروج از زمین پیراهن خود را به یکی از کودکان معلول طرفدار پرسپولیس اهدا کرد.

اضافه شده در تاریخ دی ۱۰, ۱۳۹۱اضافه کردن نظر