عکس / نمایش ویتسک

نمایش ویتسک به نویسنگی و کارگردانی رضا ثروتی در تالار حافظ به اجرا در آمد.

عکس : بهاره سلطانی

اضافه شده در تاریخ دی ۵, ۱۳۹۱اضافه کردن نظر