نخستین جشنواره عکس غارهای ایران برگزار می شود

نخستین جشنواره عکس غارهای ایران با هدف معرفی ظرفیت های گردشگری غارهای کشور و نحوه حفاظت آنها در شهر اصفهان برگزار می شود.

اضافه شده در تاریخ آبان ۱۲, ۱۳۹۱اضافه کردن نظر