عکس / مصدومان حادثه آتش سوزی دبستان پیرانشهر

عکس : مجتبی اسماعیل زاده / خبرگزاری مهر

اضافه شده در تاریخ آذر ۲۲, ۱۳۹۱اضافه کردن نظر