کارگاه عکاسی پرتره در تبریز

کارگاه یک روزه عکاسی با موضوع شخصیت گرایی در عکاسی پرتره، توسط استاد فخرالدین فخرالدینی برگزار می شود.
این کارگاه عکاسی که از سوی مجتمع آموزشی هنر و تکنولوژی و با همکاری انجمن عکاسی سازمان بسیج هنرمندان استان آذربایجانشرقی تدارک یافته، روز بیست و پنجم آبان ماه سال جاری در دونوبت صبح و بعد ازظهر در محل تالار اقبال آذر مجتمع فرهنگی هنری تبریز برگزار خواهد شد. کارگاه عکاسی پرتره با موضوع شخصیت نگاری در عکاسی پرتره، توسط استاد فخرالدین فخرالدینی در دو نوبت صبح و بعد از ظهر انجام خواهد شد.
اضافه شده در تاریخ آبان ۱۵, ۱۳۹۱اضافه کردن نظر